Sisekommunikatsioon ja sisesuhted on ajast-aega olnud olulised. Leidsin ajakirjast Director soovituse, mille olin andnud aastal 2004: Aune Past: lahkuge uppuvalt laevalt enne, kui on hilja!
Kas õige aeg ujuma õppida on siis, kui laev upub? Kommunikatsioonijuhtimine on juhtimise vahend, mis aitab firmadel muutustega kohaneda ja loob õhkkonna, kus firma töötajad (sageli ka tootmisvahendi – teadmiste, sidemete ehk intellektuaalse kapitali ja sotsiaalse kapitali – omanikud) tahavad oma töövahendeid firma kasuks rakendada.

Konsultandina soovitaksin: lahkuge uppuvalt laevalt enne, kui on hilja. Firma, kus puudub avatud suhtlemine töötajatega, ei ole hea koht töötamiseks. Sisemine suhtekorraldus peaks looma olukorra, kus firma töötajad on firma saadikud.

Hetkel edukas firma, kes kasutab tellimuste saamiseks ohtralt lobitööd ja eitab muu suhtekorralduse ning avatud sisekommunikatsiooni vajalikkust, seab töötajad tegelikult valiku ette. Palk võib olla soodne, kuid risk kinga saada on väga kõrge.

Praegu ei pruugi firmad veel endale teadvustada, et käitudes keelan-käsen-poon-ja-lasen stiilis, toodavad nad endale ebalojaalseid töötajaid ning kliente ja teevad firmale mõjusat antireklaami. Kindlasti on tööjõuturul alati inimesi, kes ei saa mujale tööle ja kes täidavadki siis töötaja jaoks ebaturvaliste firmade vakantsed kohad. Professionaalid hakkavad päev-päevalt hindama töökoha valikul firma kommunikatsioonioskusi ja kultuuri.

Soovitan igal inimesel uurida, milline on firma sisekultuur, mis on firma väärtushoiakud, millised on otsustuste tagamaad, milline on visioon. Firma tulevikuvisioon võib küll firma tuleviku jaoks ideaalne olla, aga see ei pruugi kokku sobida töötaja isikliku visiooniga. Sel juhul tuleks samuti kaaluda töökohavahetust.
Loe lähemalt siit!