Kes on Eesti poliitmärtrid.
Rääkisin Priit Pulleritsule sellest, kuidas märtreid luuakse ja kas Eestis on poliitmärtreid. Kui märtrit defineerida seeläbi, et talle on tehtud ülekohut või et ta on kannatanud rahva hüvanguks, siis selliseid märtreid ma ei näe. Kui aga lõdvedada definitsiooni ja piisab kui ülekohut tunda saanud poliitikud on kannatanud kellegi teise hüvanguks, siis selliseid märtreid meil on. Enamasti tabab selline saatus naispoliitikuid. Nad kas ohverdavad oma maine kellegi heaks või neid lükatakse kõrvale vaatamata rahva armastusele.
Kus on Eesti poliitmärtrid?