Millest alustada PR strateegia loomise

Millest alustada PR strateegia loomise

Koolitus  Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmetele.

Kuidas luua erialiidu kommunikatsioonistrateegia? Mis on MTÜ PR strateegia?