Täna seostusb brändi kuvandi analüüs ennekõike EAS-iga, kes on järjekindlalt otsinud või väitnud, et ei osti, Eesti brändi. Kirjutasin ammuilma raamatu “Mainekujundus ettevõtluses ja poliitikas”. Selle lahkas sõbralikult ja selgitavalt Enn Saar. Tänu temale tänagi. Kuigi aasta oli siis 2007.
http://www.director.ee/milline-on-sinu-maine/Ajakiri Director

Mainekujundus on Eestis tänamatult vähe tähelepanu saanud. Sellesse suhtutakse sageli nagu soolapuhumisse, mida teevad poliitikud ja firmad, kes tahavad välja paista parematena, kui nad tegelikult on. Raamatut saab iseenesest võtta ka kui katset parandada mainekujunduse reputatsiooni ja Aune Past on sellega ka edukalt toime tulnud.

Kohe alguses peab ütlema, et selle raamatu puhul ei ole kohe kindlasti tegemist õpikuga, mis annaks praktilisi juhiseid maine ja imago kujundamise ning sõnumi kommunikeerimise kohta. Pigem on tegu raamatuga, mis seletab lahti mõisted ja annab viited, millised on esimesed sammud mainekujunduse süsteemsel arendamisel ja kasutamisel ettevõtluses.

Mulle meeldib väga autori järjekindlus, kui ta selgitab, et maine ja imago ei ole asjad iseeneses, millega tegelemine on suhtekorraldajate ja kommunikatsioonijuhtide asi. Ettevõtte maine kujuneb organisatsiooni identiteedi kaudu ja organisatsiooni enda käitumise suunamine on parim viis mainekujunduseks!

Raamat annab kindlasti mõtteainet ja häid ideid nendele juhtidele, kes seisavad küsimuse ees, milline on nende ettevõtte identiteet, kuidas kliendid firmat tajuvad ja kuidas eristuda konkurentidest. Past näitab erinevate ettevõtete näidete kaudu, milline koht on mainekujundusel ettevõtte juhtimise pusles.