Kuidas luua brändi kuvandit? Vali alustuseks kuvandi uurimine. Vali olemasoleva kuvandi uurimine. Või kui raha napib, räägi nendega, kes seda juba uurinud on. Ja kui näiteks Eesti kuvandi uurimine on tehtud rahva raha eest, siis on tulemused puhta tasuta käes. Olen uurinud Eesti kuvandit võrdluses Euroopa Liidu kuvandiga Tartu ülikoolis professor Marju Lauristini projekti Mina. Maailm. Meedia. erinevate aastate küsimustike järgi. Kasutasime Imagomeetrit eh semantilisel diferentsiaalil põhinevat eesti keeles rohkete pilootuuringutega väljatöötatud töövahendit.

Oma noorte kolleegidega Brandlysest küsime koos oma klientidega: missugune pilt on organisatsioonist kliendi teadvuses? Eesti brändi ümber toimuva laulupeoga seoses oleme endalt küsinud, milline on tegelikult Eesti kuvand meie teadvuses? Mismoodi tajuvad Eesti oma inimesed Eestit? Kingavabrikugi puhul on oluline, et mainekujundus algaks sellest, mismoodi tajuvad ettevõtet sisemised sihtgrupid. Ehk esimesena teeme sisemise kuvandi analüüsi. Vastasel juhul võib juhtuda, et loomeküll loo, mis justnagu peaks avalikkust kõnetama, aga ei tee seda mitte. Sest avalikkusele räägitavat lugu saadavad kõõrdpilgud kodusest aknast.

Ja kuigi EDM lehvitas lippe, puhus pasunaid, anus ja palus: me ei tee Eesti brändi, me ei loo Eesti märki, olid kõik silmad ja kõrvad sellele suletud. Andke meile Bränd Estonia! Laske Kalevipoeg koju tulla! No ei saa see Kalevipoeg koju tulla. (Kõrvalepõikena, uitmõttena, kui ma tahaksin täiesti sookorrektne olla, kas ma peaksin siis ütlema Kalevilaps? Ja eepos oleks siis Kalevilaps?). Kui ma oleksin osa EDM-i meeskonnast, pühiksin selja prügist puhtaks ja küsiksin kõva häälega: millal me viime läbi Eesti kuvandi uuringu oma kodus? Millal me mitte ainult ei oleta, vaid teame päris täpselt, mismoodi tajuvad meie oma inimesed Eestit ja mis on need olulised muutujad, mis on seotud erinevate kuvanditega. Kui kodune kuvand on uuritud, siis vaataks üle aia, et missugused on need maad, millest maailmas kõvasti peetakse ja mille võrra meie erineme. Nii heas kui halvas. Ja kui see oluline leitud, loome loo, mille kirjutame üles, kasutades šrifti Aino. Ei ole vaja klaverimängijat tulistada selle eest, et saun kütmata.