EASi Eesti Disainimeeskonna kontoris oli reede superreede. Pühendatud maine ja kuvandi uurimisele.

Helsingi linna turundusjuht Outi Leppälä tõstis esile Helsingis toimuvat saunapäeva, mis liidab linlasi ja soovitas ka meil hakata sellist avatud saunadega päeva korraldama hakata. Suur oli tema üllatus, kui meil oli vastu käia Otepää rahvusvaheline saunamaraton. Kas järgmisel talvel tuleb ehk Eesti-Soome maavõistlus saunatamises.

Outi Leppälä ülevaade oli tegelikult väga sisukas ja paljugi annab meil üle võtta.

Ka riigis on, mida mõõta. Henry Kattago andis ülevaate sellest, kuidas mõõdetakse vabariigi valitsuse tööd. Hästi mõõdetakse ja ega valitsuse töögi kehv pole.

Esta Pilt (Tallinna ülikool) tutvustas Futurebrandi maa kuvandi mõõtmiseks kasutatud küsitlust. Sarnase küsitluse oli ta valmis teinud ka Eesti kohta. Küsitlus kavatsetakse läbi viia Soomes, Norras, Taanis ja veel mõnel maal 2017. aasta alguses pärast hanget.

Ja siis tuli meie pidu! Rääkisin sellest, kuidas mõõta maine seda osa, mida teadvustatud hoiakute küsimustikega mõõta ei saa. Inimesele on imago subjektiivne tõde, mis ütleb meile kiiresti, mis miski on. Olen kasutanud oma loodud Imagomeetrit, mis näitab konkreetselt, mille võrra erineb kujutluspilt poolt- ja vastuhääletajate teadvuses, rahulolevate ja rahulolematute töötajate seas, tarbijate ja mittetarbijate hulgas. Aga sellele asjalikule kuvandi mõõtmistehnikale lisandub kohe-kohe järgmise põlvkonna mõõdik: Brandlyse. Mul on uhke tunne olla selle idufirma asutajate seas. Neuroturunduse ja semiootika võimalustest kõnelesid noored kolleegid Sven Anderson ja Andreas Unt.

Brandlysest kuulete-loete siit veel palju.