Millest alustada PR strateegia loomise

Kas meil on vaja PR strateegiat või  kommunikatsioonistrateegiat?  Sellised küsimused seisavad sageli mittetulundusühenduse ees. Lisaks olukord, kus teenuse sisseostmine tundub olema kallis, aga raha on vähe.

Teeks ise PR strateegia?

Muidugi võib teha PR strateegia või kommunikatsioonistrateegia iseenese tarkusest. Sest te tunnete oma sihtgruppe ja oma liikmeid hästi. Liiati võib võtta internetist mõne olemasoleva kommunikatsioonistrateegia. Tegelikult see võibki toimida. Aga kindlasti ei saa siin lähtuda põhimõttest, et teeme midagi kiiresti ära. Muidu on nii, et aega korralik PR strateegia ei ole, aga alati on aega kehva ümber teha ja uuesti ümber teha.

Mis on PR?

Suhtekorraldus ehk PR on järjepidev ja  plaanipärane tegevus, et luua ja säilitada heatahtlikud kahepoolsed suhted organisatsiooni ja kõigi nende vahel, kellega ta kokku puutub.

Kelle huvides tegutseb suhtekorraldaja?

Kui meil on suhtekorraldaja, kas ta suudab siis alati musta valgeks rääkida ja meid hea valguses näidata? Ei saa. Ja ei peagi.

SUHTEKORRALDAJA  tegutseb nii organisatsiooni kui avalikkuse huvides

Sisuliselt on suhtekorraldus see tegevus, mis loob hea maine.

PR programm on dialoogi loomine oma eesmärkide saavutamiseks viisil, mida ühiskond aktsepteerib.

Kas meil üldse kommunikatsiooni vaja on?

Tänapäeval vajab organisatsioon rohkem kui kunagi varem verbaalset kommunikatsiooni. Vaja on jagada kogemusi, koordineerida oma ressursse, seada eesmärke, harida kliente.

Infouputuses on organisatsiooni kommunikatsioon (PR) on muutunud loo loomiseks.

PR programm on nii sisemistele kui välimistele sihtgruppidele

  • PR programm peab looma organisatsiooni loo, organisatsiooni kuvandi.
  • PR programm on suunatud nii sisemistele kui välimistele sihtgruppidele.
  • PR programmi elluviimine ehk kommunikatsioonijuhtimine on juhtimise vahend ja peaks olema praktiseeritud juhatuse tasemel.

MTÜ-l peab olema kommunikatsioonistrateegia

  • Eesmärkide sõnastamine
  • Sihtgruppide kaardistamine
  • Sõnumi saajate mõistmine
  • Arusaamine, mida te tahate kommunikeerida
  • Teadmine sellest, mis peaks muutuma ja kuidas.

See on ainult osa teemadest, millele jõudsime keskenduda. Oluline on teada, mida tahetakse oma kommunikatsiooniga saavutada, mis on eesmärgid. Aga PR eesmärkide seadmisest juba hiljem.