Kes on hea suhtekorraldaja? Hea suhtekorraldaja on professionaalne suhtekorraldaja.

 

Hiljuti küsisid minult mitmed ajakirjanikud, mida hakkab Taavi Linnamägi presidendi pressinõunikuna tegema? Kas teeb PR strateegia või hakkab pressiteateid saatma? Ma ei tea. Isegi kui teaks, ei hakkaks vastama. Taavi on tugev kommunikatsioonispetsialist. Ja ta teab ise, mis on Kadriorus hetkel oluline, kas strateegia või taktika. Anname kolleegile aega, ta on tugev tegija.

 

Vahel jah, helistab mõni ajakirjanik ja küsib, miks suhtekorraldajad nii või teistmoodi käitunud on, et see on ju jama. Enamasti on mul olnud lihtne vastata, et antud juhtumil pole üldse suhtekorraldajat kambas olnud, et jama on kokku keeranud inimene või organisatsioon omaenese tarkusest.  Suhtekorraldus on niipalju juhtimise tasandi tegevus, et professionaal mõjutab kõigepealt organisatsiooni tegevust avalikkuse poolt aktsepteeritud suunas ja alles siis tuleb kõnelemine.

Tegelikult oleme nii Tartu ülikoolis kui EPRA-s arutanud, kas kommunikatsiooniinimestele oleks vaja litsenseerimist. Ja ikka leidnud, et pole vaja. Kliendile ja avalikkusele on professionaalsuse ja eetilisuse garantiiks nii suhtekorraldaja haridus kui kuulumine EPRA-sse. Sest jah, erialaliidus on meil vastu võetud eetikakoodeks, samuti oleme osalised Global Alliance erialaste teadmiste ja oskuste paketi väljatöötamisel. Julgen küll öelda, et  kui inimene on EPRA liige, siis ta tunneb oma eriala teadmisi, oskusi ja eetikakoodeksit. Kui ta aga on EPRA juhatuse liige, siis ta on olnud nende standardite väljatöötamisel osaline.

Soovin Taavile edu! Selles ametis saab ta olla abiks ühele toredale meeskonnale ja suurendada avalikkuses tunnet, et inimestest hoolitakse.

http://www.postimees.ee/v2/3868055/kaljulaidi-avalike-suhete-nounikuks-saab-suhtekorraldaja-taavi-linnamaee